2024.04.23 Tikriname šlapias vietas kur gali veistis uodai ir mašalai. Lervų dar nesimato. Purškimo pradžia turėtų būti pradėjus žydėti ievoms.

Ispanija
Italija
Prancūzija
Vokietija
Lenkija
ŠvedijaVokietija     Jau pirmaisiai praėjusio šimtmečio dešimtmečiais Vokietijoje mėginta sumažinti uodų gausumą - į jų veisyklas buvo pilamas žibalas. Septintajame praeito amžiaus dešimtmetyje uodų gausumas Reino apylinkėse tapo ypač didelis (žmogų per minutę užpuldavo iki 500 uodų). Keturiasdešim keturios Reino apylinkių savivaldybės ir bendruomenės suvienijo pastangas ir 1976 metais buvo įkūrta uodų gausumo reguliavimo programa. Šiuo metu uodai naikinami 600 km2 plote, kuriame gyvena apie 2,7 mln žmonių.

     Vokietijoje, panašiai kaip ir kitose Europos šalyse, naudojama integruota biologinė uodų gausumo reguliavimo programa t.y. siekiama sumažinti uodų gausumą išsaugant biologinę aplinkos įvairovę. Tam pirmenybė teikiama biologinės kovos su uodais būdams (bakterinių preparatų naudojimas, uodų priešų išsaugojimas, dirbtinių vandens telkinių priežiūra).

      Beveik tris dešimtmečius kasmet naudojamas biologinis preparatas sukurtas Bacillus thuringiensis bakterijų pagrindu, o jis kasmet sunaikina daugiau kaip 90% uodų lervų. Šioje programoje dalyvauja apie 400 žmonių. Vieni jų tiria uodų vystymosi tempus ir stebi preparato panaudojimo efektyvumą, kiti paskleidžia preparatą rankiniais arba keturračiais purškikliais. Preparatas paskleidžiamas naudojant malūnsparnius.Copyright © 2008 UAB Biopolis |